websiteOfferte

Op basis van uw offerteaanvraag ontvangt u een eerste inschatting van het aantal werkuren en bijhorend uurtarief. Bij akkoord maken we een afspraak om de wensen en doelen van uw project grondig te bespreken en passen we de offerte aan waar nodig. Bij akkoord van de offerte wordt steeds een voorschot van 30% van de offerteprijs gevraagd. Na oplevering wordt de rest gefactureerd op basis van de werkelijk gepresteerde uren. Alle werken zijn steeds in regie. De uren in de offerte zijn een geschat aantal werkuren; deze dienen niet te worden overschreden. Mocht dit dreigen te gebeuren, dan zullen we dit vroegtijdig aangeven.

afsprakenschemaAfspraken

Er wordt een stroomschema van de website gemaakt, zodat duidelijk is hoe de website zal worden opgebouwd en welke pagina’s nodig zullen zijn. Op basis van dit schema wordt een tijdsinschatting opgesteld dat vastlegt wanneer elke fase afgerond zal zijn.  Voor grotere projecten worden wireframes gemaakt. U kan dit zien als het plan van de architect alvorens u begint te bouwen. Wireframes zijn eenvoudige lijntekeningen waarin zaken worden vastgelegd als navigatie, indeling en inhoud, zonder gebruik te maken van een grafisch ontwerp. Het grote voordeel is dat alleen op de inhoud gefocust wordt en niet op het grafische aspect.

webshop_ontwerpOntwerp

Op basis van uw huisstijl zal een ontwerp worden gecreëerd. Het ontwerp zal steeds rekening houden met volgende principes:

  • Kleurgebruik: een toepasselijk kleurenschema om de juiste toon te zetten.
  • Gemakkelijk leesbaar: lettertype en goed geformuleerde tekst (UXD).
  • Eenvoud: een overzichtelijke layout legt de focus op uw boodschap.
  • Consistente layout: goede opbouw en gebruiksvriendelijkheid.
  • Prominente, logische navigatie: duidelijk hoofdmenu dat overzicht geeft in wat u belangrijk vindt.
  • Platform-onafhankelijk: de website zal worden geoptimaliseerd voor de laatste versies van browsers.
  • Responsive: de opbouw van de website zal zich automatisch aanpassen aan het media-apparaat.
  • Vindbaar: hulpmiddelen voor de vindbaarheid worden ter gebruik geïmplementeerd.


opbouwen websiteOpbouw

Op basis van het door u goedgekeurde ontwerp zal de website worden opgebouwd op het gratis beheersysteem. Bijvoorbeeld WordPress – Joomla – Drupal – et cetera. Hierdoor kan u heel eenvoudig zelf uw website beheren en onderhouden. Het systeem is enorm krachtig, maar tegelijk ook heel eenvoudig in gebruik. Als u met Microsoft Word kan werken, kan u ook uw volledige website aanpassen. Tijdens de opbouwfase zullen de pagina’s worden ingevuld en opgemaakt volgens het ontwerp. De teksten kan u zelf aanleveren of kunnen geschreven worden door onze copywriter.


website testTesten en opleveren

Zolang u geen goedkeuring geeft, zal uw website nog niet zichtbaar zijn voor anderen. De website wordt eerst uitgebreid getest op verschillende browsers en apparaten en kan door u nagekeken worden. Indien gewenst wordt de website nog bijgestuurd waar nodig. Na uw akkoord komt de website online. Pas na oplevering volgt de eindfactuur. Er is steeds een 30-dagen garantie op het goed functioneren en weergeven van de website. Deze termijn start op de dag van de officiële lancering van de website. Na 30 dagen zullen alle verzoeken worden aangerekend aan het uurtarief, van kracht op dat moment.


statistiekOpvolging

U heeft toegang tot de statistieken van uw website, middels een voor geïnstalleerd programma. Op basis hiervan kan u de website bijsturen en zo de door u gewenste doelen te bereiken. Natuurlijk kunt u ook marketingtools toepassen als; Google AdWords of analytics.

 

Meer weten? Maak gebruik van ons contactformulier.contactaanvraag